Για να μπορέσει μια ιδέα
να γίνει αντιληπτή
να έχει μεταδοτικότητα
να μετουσιωθεί
σε ιδανική πραγματικότητα.

***το παρόν εύ ποιείν,***
***με σκέψη και αγάπη.***

"δεῖ δὴ περὶ τῆς ἀρχῆς
παντὸς πράγματος παντὶ ἀνδρὶ
τὸν πολὺν λόγον εἶναι καὶ τὴν πολλὴν σκέψιν
εἴτε ὀρθῶς εἴτε μὴ ὑπόκειται ἐκείνης δὲ ἐξετασθείσης ἱκανῶς,
τὰ λοιπὰ φαίνεσθαι ἐκείνη ἑπόμενα."

***μέγιστον δή παντός άρξασθαι κατά φύσιν άρχήν.***
(ώδε ούν περί τε είκόνος καί περί τού παραδείγματος αύτής διοριστέον. ....) @ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ *ή ιδέα της ερμηνείας* #scriver
Αποσπάσματα διαλόγων απο τα έργα ΠΛΑΤΩΝ: ΚΡΑΤΥΛΟΣ (σελ 312) και ΤΙΜΑΙΟΣ (σελ 198) εκδόσεις: ΠΟΛΙΣ

Προ* του κυρίου λόγου* (τι) θα πρέπει να διευκρινήσουμε* ότι οι προτάσεις* που θα διατυπωθούν* (γιατί) για να ορίσουν τον περιπατητή, το περιβάλλον και την σχέση τους, (γιατί) για να προσδιορίσουν *την αρχή και την κοινή τους ιεράρχηση*, θα πρέπει να είναι της ίδιας συγγένειας* με αυτά που τείνουν να εξηγήσουν,

Αν* ή εφόσον αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν προτάσεις αληθείς και αδιάσειστες, δεν θα πρέπει να λείπει τίποτα από την τελική δομή τους, οι προτάσεις που αναφέρονται σε αυτό που είναι σταθερό βέβαιο και προσιτό στην νόηση θα πρέπει να είναι και αυτές ομοίως σταθερές και ακλόνητες. Αν* οι προτάσεις όμως αναφέρονται σε απεικονίσεις ενός υποδείγματος, μιας λογικής υποθετικής σκέψης βασιζόμενη στα δεδομένα και ευνόητα θα πρέπει να τις εκλαμβάνουμε σε σχέση με τις προηγούμενες απλά ως εύλογες. Αν* ακούς με ειλικρινές ενδιαφέρον και διαβάζεις με ανοιχτό μυαλό, όχι με σκοπό να αμφισβητήσεις και να διαφωνήσεις όχι για να πιστέψεις και να λαμβάνεις ως δεδομένα, όχι για να κάνεις κουβέντα με αόριστη θεματολογία και αντιπαράθεση, αλλά για να μετρήσεις, να ζυγίσεις να αναλογιστείς και να αναζητήσεις την αλήθεια αυτό είναι και το κλειδί για έναν καλύτερο κόσμο. Αν* δε η αρχή σε κάθε τι που αντιλαμβάνεσαι έχει εξετασθεί ενδελεχώς και ικανοποιητικά, είναι σύμφωνη και ακολουθεί την αρχή και το ιδανικό μέτρο που ορίζει η φύση έχει ως γνώμωνα την λογική σκέψη και την αγάπη όλα όσα ακολουθήσουν θα φανερωθούν αρμονικά ως επόμενα. Για αυτό και το ιδανικό* μέτρο* στα πάντα* είναι να αρχίζει κανείς από την αρχή* που ορίζει ή φύση* και να πράττει* με γνώμονα* την σκέψη* και την αγάπη*. Για αυτό και είναι πράγματι δεσμευτικό καθήκον και αναγκαία υποχρέωση, γύρω από την κάθε αρχή σε όλα τα πράγματα να απασχολούμε την διάνοια μας και να αφιερώνουμε πολύ χρόνο να εξετάζουμε περιμετρικά της αρχής όλες τις πτυχές ενός ζητήματος και απαραίτητα, πάντοτε και με κάθε τρόπο, όλοι οι άνθρωποι με την χρήση του ορθολογικού διαλόγου και την ανάπτυξη βαθιάς σκέψης και μελέτης να διερευνούμε εάν έχει καθοριστεί ορθά η μη η αρχή σε κάθε πράγμα. Αυτή η παρότρυνση του Σωκράτη, όπως και όλα τα παραπάνω τα σπουδαία είναι η αρχή της σκέψης και ένας απλούστατος τρόπος όχι μόνο για την λύση κάθε προβλήματος αλλά και την έγκαιρη και προληπτική διαχείρηση κάθε πράγματος. Σήμερα έχουμε κληρονομήσει μια τετράγωνη λογική που μας αποτρέπει και μας απαγορεύει να σκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο απο αυτόν που επιβάλει το κατεστημένο οι καθιερωμένες συνήθειες και πρακτικές, είμαστε τόσο καλά "εκπαιδευμένοι" που εμείς οι ίδιοι βάζουμε φραγές στην ελεύθερη σκέψη και ονομάζουμε τις συνήθειες που μας κρατούν δέσμιους του συστήματος φυσιολογικές. Η *Αρχή* της επιτυχίας και της *ευτυχίας* σε οποιοδήποτε εγχείρημα, σχέδιο ή *κοινό* στόχο, για να μπορέσει υλοποιηθεί σε μια ιδανική πραγματικότητα, ο απώτερος *σκοπός* είναι αναγκαίο να είναι αντιληπτός να έχει μεταδοτικότητα και να ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου και όχι μόνο σε αυτούς που ηγούνται έχουν μεγαλύτερο συμφέρον ή κίνητρο. Τα θεμέλια των ιδεατών αρχών για μια ιδανική κοινωνία στηρίζονται στις αρμονικές σχέσεις μεταξύ των περιπατητών της γης και στον εναρμονισμό τους με την φύση και το περιβάλλον. Για να προοδεύσουμε και να εξελιχθούμε είναι συνετό και φρόνιμο να εστιάζουμε την ενέργεια μας όχι στο να αντιπαλεύουμε τα πεπραγμένα του κατεστημένου γύρω μας αλλά να δημιουργούμε και να οικοδομούμε το νέο με την αρχή* και το μέτρο* της φύσης* και στα πάντα να πράττουμε με γνώμονα την σκέψη και την αγάπη. Όλα τα πρώτα δημιουργήματα και οι αρχικές λύσεις που δόθηκαν σε προβλήματα που συνάντησε ο άνθρωπος στο μακρινό παρελθόν είχαν να κάνουν κυρίως με θέματα επιβίωσης και όλες οι σκέψεις και ιδέες περιστρέφονταν αρχικά γύρω απο τις κύριες βασικές ανθρώπινες ανάγκες, της τροφής της ένδυσης και της στέγης, την σειρά προτεραιότητας που επιβάλει η φύση. Όλα όσα έχουν γίνει, όλες οι κατασκευές και οι δημιουργίες που παρατηρούμε ολόγυρα μας οι οποίες έχουν διαμορφώσει το γνώριμο περιβάλλον γύρω μας, έχουν γίνει για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό, μια λειτουργία, μέρος του συστήματος που μας περιβάλει. Σήμερα προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την φύση και το περιβάλλον στις δικές μας συνήθειες και τον τρόπο ζωής που έχουμε καθιερώσει αντί να αναζητούμε την αιτία και την προέλευση του προβλήματος που είναι αυτές οι ίδιες οι συνήθειες μας η ρίζα της ασθένειας πνευματικής ή σωματικής.

Ευχή αλλήλων “Ανεξάρτητα τα πιστεύω και τα θέλω σου ένα να έχεις αρχή σου πρώτη, τον αέρα που αναπνέεις και να τιμάς το περιβάλλον, την γη που πατάς, το δώρο να ζεις, η Σκέψη και η Αγάπη να σε οδηγούν να διασφαλίζεις να προστατεύεις αυτά, ελεύθερος αιώνια στην γη να περιπατείς, αν πράττεις αυτά στο μέγιστο δυνατό.”