Το “τίποτα” το κάτι η σκέψη της αγάπης

μια σκέψη μόνο μια σκέψη φαντάσου

φαντάσου το τίποτα το απόλυτο τίποτα

να μην υπάρχει τίποτα

εικόνα ; το τίποτα

να μην υπάρχει εικόνα

μήτε το φως λευκό μήτε σκοτάδι μαύρο

τίποτα ; να μην υπάρχει τίποτα

μήτε το χτες μήτε το αύριο

το σήμερα ; να μην υπάρχει σήμερα !

να μην υπάρχει το άδειο, το κενό !

η σκέψη του τίποτα ; να μην υπάρχει σκέψη !

τίποτα ;

Υπήρξε το τίποτα ; τι και αν υπήρξε

μη και υπάρχει κάτι ; μη και υπάρχει αγάπη ;

———— l————

μια σκέψη μόνο μια σκέψη φαντάσου

Πες μου μητέρα γη Υπάρχει κάτι που ζήτα η αγάπη ;

γυμνός μπροστά σου μια σκέψη έχω μόνο

η σκέψη από αγάπη δώρο μην είναι ;

- πανταχού παρόν δεν είμαι ;

ποιος είναι ; τι είναι ; που είναι ;

η αγάπη από σκέψη δώρο μην είναι ;

- πανταχού παρόν δεν είμαι ;

ποιος είσαι ; τι είσαι ; που είσαι ;

μίλησε μου μητέρα γη

μην έδωσε χώρο για αγάπη χρόνο για σκέψη

η αγάπη σκέψη δεν είναι ; η σκέψη, αγάπη δεν είναι ;

μην είναι του χώρου η αγάπη ; του χρόνου η σκέψη ;

ένα δεν είναι ; από αγάπη δώρο μην είναι ;

- δώρο είμαι

σε ακούω μητέρα !

είναι το φως σου ό ήλιος ο ύπνος γαλήνη

η μουσική φωνή σου το άρωμα μορφή σου

οι αισθήσεις άγγιγμά σου φιλί στην ζωή μας

από σκέψη δώρο είσαι

- Δώρο ψυχή μου, δώρα στα παιδιά μου

Δώρο, Δώρο, Δώρο ! αθάνατη μητέρα ΓΗ

και εμείς ;

μην είμαστε Αδέλφια, πατέρες, μητέρες, παιδιά όλοι, των ίδιων εμείς ;

οικογένεια μια, να λέγαμε μια στέγη, μαζί

ένα να είμαστε παιδιού μικρού, ψυχή

ο κόσμος παράδεισος ένας, όμορφος από ότι έχουμε φανταστεί

μη λόγο να βάλουμε όρκο να πάρουμε, εμείς ;

μοναχά καλό να υπάρχει να ζηλεύουν τα όνειρα κάθε στιγμή

μπουκέτα λουλούδια μες τη καρδιά μας ερωτευμένοι κάθε στιγμή

μη λόγο να πράτταμε σκέψη και αγάπη να βάζαμε, εμείς ;

όρκο θα πάρουμε μητέρα ΓΗ
the text in english
Το “τίποτα” το κάτι η σκέψη της αγάπης

μια σκέψη μόνο μια σκέψη φαντάσου

φαντάσου το τίποτα το απόλυτο τίποτα

να μην υπάρχει τίποτα

εικόνα ; το τίποτα

να μην υπάρχει εικόνα

μήτε το φως λευκό μήτε σκοτάδι μαύρο

τίποτα ; να μην υπάρχει τίποτα

μήτε το χτες μήτε το αύριο

το σήμερα ; να μην υπάρχει σήμερα !

να μην υπάρχει το άδειο, το κενό !

η σκέψη του τίποτα ; να μην υπάρχει σκέψη !

τίποτα ;

Υπήρξε το τίποτα ; τι και αν υπήρξε

μη και υπάρχει κάτι ; μη και υπάρχει αγάπη ;

———— l————

μια σκέψη μόνο μια σκέψη φαντάσου

Πες μου μητέρα γη Υπάρχει κάτι που ζήτα η αγάπη ;

γυμνός μπροστά σου μια σκέψη έχω μόνο

η σκέψη από αγάπη δώρο μην είναι ;

- πανταχού παρόν δεν είμαι ;

ποιος είναι ; τι είναι ; που είναι ;

η αγάπη από σκέψη δώρο μην είναι ;

- πανταχού παρόν δεν είμαι ;

ποιος είσαι ; τι είσαι ; που είσαι ;

μίλησε μου μητέρα γη

μην έδωσε χώρο για αγάπη χρόνο για σκέψη

η αγάπη σκέψη δεν είναι ; η σκέψη, αγάπη δεν είναι ;

μην είναι του χώρου η αγάπη ; του χρόνου η σκέψη ;

ένα δεν είναι ; από αγάπη δώρο μην είναι ;

- δώρο είμαι

σε ακούω μητέρα !

είναι το φως σου ό ήλιος ο ύπνος γαλήνη

η μουσική φωνή σου το άρωμα μορφή σου

οι αισθήσεις άγγιγμά σου φιλί στην ζωή μας

από σκέψη δώρο είσαι

- Δώρο ψυχή μου, δώρα στα παιδιά μου

Δώρο, Δώρο, Δώρο ! αθάνατη μητέρα ΓΗ

και εμείς ;

μην είμαστε Αδέλφια, πατέρες, μητέρες, παιδιά όλοι, των ίδιων εμείς ;

οικογένεια μια, να λέγαμε μια στέγη, μαζί

ένα να είμαστε παιδιού μικρού, ψυχή

ο κόσμος παράδεισος ένας, όμορφος από ότι έχουμε φανταστεί

μη λόγο να βάλουμε όρκο να πάρουμε, εμείς ;

μοναχά καλό να υπάρχει να ζηλεύουν τα όνειρα κάθε στιγμή

μπουκέτα λουλούδια μες τη καρδιά μας ερωτευμένοι κάθε στιγμή

μη λόγο να πράτταμε σκέψη και αγάπη να βάζαμε, εμείς ;

όρκο θα πάρουμε μητέρα ΓΗ